Darjah ini dikurniakan kepada mereka yang berkedudukan dan berjawatan tinggi dan telah banyak berkhidmat kepada negeri Sabah, tetapi khidmatnya dan juga kedudukannya belum memadai untuk diberi darjah yang lebih tinggi. Pengurniaan darjah ini tidak terhad jumlahnya